Privacyverklaring

Deze pagina is gegenereerd op 1 januari 2019

Your Signature, gevestigd aan het Pomonaplein 74, 2564 XT Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals het weergeven in deze privacyverklaring.

 • Contact gegevens; Pomonaplein 74, 2564XT Den Haag, GSM 0614712464. Ayla Zengin-Smit is de eigenaar van Your signature en is te bereiken via info@yoursignature.eu

Persoonsgegevens die verwerkt worden; Your signature verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Overzicht persoonsgegevens die verwerkt worden door ons:

  • Voor-en achternaam
  • Geboorte datum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

Your Signature verwerkt you persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling> grondslag: wettelijke verplichting
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren> grondslag: toestemming
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten> grondslag: toestemming
  • Your signature verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte> grondslag: wettelijke verplichting

Your Signature neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yoursignature.eu

Getekende AVG